paliktinis

paliktinis
1 pãliktinis sm. (1), paliktìnis (2); Sut palikuonis, įpėdinis: Paliko ant jų storastą, tai yra Petrą, ir pãliktinius jo DP383. Mokytiniai apaštalų ir jų paliktiniai DP233. Visą valdžią, nuo tėvo gavęs, apaštalams ir jų paliktìniams perdavė A.Baran.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • paliktinis — 3 paliktìnis, ė smob. (2) 1. Ign, Prng paliktas vaikas: A a ažmirštinis, a a paliktinis, a a varguolės vaikas! (laumė, supdama paliktą vaiką) TDrIV300. Lylia lylia paliktinį (d.) Slk. 2. NdŽ žr. palikis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paliktinis — palikti̇̀nis, palikti̇̀nė bdv. Mótinos palikti̇̀nė skarẽlė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paliktinis — 2 paliktìnis, ė adj. (2) 1. paliktasis, nepaimtasis: Ar jau ir tuos paliktiniùs medžius vežate? Kt. 2. po mirties paliktas: Amžinatilsį močios paliktinè skarele nešioju Ds. Kelis metus galėsi marškinius siūtis iš paliktìnės drobės Lš. Ačiū… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • a — 2 à interj., ã, a K 1. K nustebimui reikšti: À, koksai tu riebus! J. Ã, negerai padariau! Kp. A a à – ir tavo gi išdainavimas! Jnšk. 2. prisiminimui, atsigodimui reikšti: Ã, dabar tave atsimenu! Ã, žinau, žinau! J. Kaip vardas? Kaip čia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamestinis — 1 pamestìnis, ė adj. (2) 1. SD263, K, Aln, Skr, Jnš tyčia pamestas, paliktas kur (apie vaiką): Kūdikis pamestinis R50. Ubagai rado pamestìnį kūdikį ant ūlyčios J. A a paliktinis, a a pamestinis, a a pavydajeknės vaikas (taip laumės supa pamestą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavydajeknis — pavydajẽknis, ė smob. (2) šykštuolis: Ot pavydajẽknis, negalė[jo] pažyčyt Ml. Girdi laumes lyliuojant: a a paliktinis, a a užmirštinis, a a pavydajeknės vaikas Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmirštinis — 2 užmirštìnis, ė smob. (2), ažmirštìnis (r.) (2) Trgn kas užmirštas, užmiršėlis: Atėjo ragana, pažiūrėjus į vaiką, sako: – Tu ne užmirštinis, tyčia pamestinis, – ir neaprėdžius nuėjo sau BsPIII332. A a, ažmirštinis, a a, paliktinis, a a,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”